می خواهیم بهترین باشیم در Judo

ما آمدیم برای قهرمانی کودکان و نوجوانان شما کار کنیم

  • سنسی رضاکاسه ساز
  • سنسی رضاکاسه ساز
  • سنسی رضا کاسه ساز
  • سنسی رضا کاسه ساز
  • b94cb8ad758873af3d8d66c1a1774972
  • سش

سنسی رضاکاسه ساز

تبریک سال نو 1394 از طرف سنسی رضاکاسه ساز

مارس 22, 2015 | بدون دیدگاه

                                           

سنسی رضا کاسه ساز

نسخه جدید فنون جودو از کیو 9 تا 10 و قوانین جدید داوری و فنون دسته بندی شده

نوامبر 03, 2014 | بدون دیدگاه

کیو 9 تا دان 1 . سنسی رضا کاسه ساز دان 2 تا 10 . سنسی رضاکاسه ساز نسخه-تازه-فنون-جودو . سنسی رضا کاسه ساز قوانین جدید داوری . سنسی رضاکاسه ساز  

b94cb8ad758873af3d8d66c1a1774972

تحصن استاد رضا کاسه ساز

آگوست 06, 2014 | 4 دیدگاه

 بسم رب شهدای غزه  اینجانب رضا کاسه ساز برای حمایت از مردم و کودکان غزه در تحصن یک روزه در خیابان صفائیه قم نبش کوچه 34در مقابل وزارت اموره خارجه ایران و با لگدمال کردن…